Zelfvertrouwen

Element Aarde: vertrouwen in eigen kunnen


Weinig mensen krijgen van huis uit een gezonde dosis zelfvertrouwen mee. Dat ontaardt heel gemakkelijk in allerlei kunstmatig compensatiegedrag. Bovendien brengt gebrek aan zelfvertrouwen tal van symptomen voort zoals angsten en fobieën, vluchtgedrag, stress, talrijke fysieke ongemakken, gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel tot en met elk ander ongewenst gedrag.

Om te kunnen genieten van de dans van Het Beste Leven™ is het van essentieel belang te geloven in en leren vertrouwen op de eigen, innerlijke kwaliteiten. Om die reden is Zelfvertrouwen (gele cirkel) gerelateerd aan het element Aarde (de eigen aard). Op de buitenste yanglijn ligt Zelfvertrouwen in het verlengde van Innerlijke Kracht (rode cirkel) en beïnvloedt het Zelfrespect (witte cirkel).
Via de binnenste yinlijn is Zelfvertrouwen verbonden met Innerlijke Liefde (blauw/zwarte cirkel) en Eigenwaarde (groene cirkel). Met andere woorden: een juiste gesteldheid van Zelfvertrouwen heeft grote invloed op de andere aspecten.

Het Beste Leven™ is mede gebaseerd op een uitgebalanceerd, gezond Zelfvertrouwen dat een belangrijke hoeksteenkwaliteit vormt voor de vier andere basiselementen.

Voor het ontwikkelen, in balans brengen en versterken van gezond Zelfvertrouwen kunt u desgewenst rechtstreeks contact opnemen.

Het Beste Leven™