Zelfrespect

Element Metaal - Waar kun je dat halen?


Iedereen schijnt het te weten: respect moet je verdienen, dan wel afdwingen! Desondanks behoort (zelf)respect tot de schaarse schatten van deze wereld. Geen wonder, want wie zichzelf niet respecteert, kan moeilijk respect opbrengen voor iets of iemand anders. Vanuit het principe dat u oogst wat u zaait, zult u bij te weinig zelfrespect evenmin kunnen rekenen op respect uit uw omgeving.
Welnu, ook voor deze fundamentele bodemschat geldt: verbeter de wereld, begin bij uzelf! Innerlijke ontwikkeling van deze (latent) aanwezige basiskwaliteit heeft een enorm gunstig effect op de kwaliteit van leven - voor uzelf en voor uw omgeving.

Op de binnenste (yin)lijn is Zelfrespect verbonden met Eigenwaarde (groene cirkel) en met Innerlijke Kracht (rode cirkel). Bij een overdaad aan Kracht wordt Zelfrespect overheerst waardoor bijvoorbeeld spanningen en stress kunnen gaan optreden. Indien Innerlijke Kracht inderdaad werkzaam is als ondersteuning, zal het Zelfrespect beter en soepeler functioneren.
Dan zijn er ook nog de invloeden op het buitenste (yang)lijn, waarbij Zelfrespect gevoed wordt door de mate van Zelfvertrouwen (gele cirkel) en voeding geeft aan Innerlijke Liefde (blauw/zwarte cirkel).

Het Beste Leven™ is mede gebaseerd op een uitgebalanceerd Zelfrespect in samenwerking met de andere vier elementen.

Voor het in balans brengen en doen toenemen van Zelfrespect kunt u desgewenst rechtstreeks contact opnemen.

Het Beste Leven™