Innerlijke Liefde: ik hou van mij!

Water: het verbindend, helend en zuiverend element


Niets wordt waarschijnlijk zo intensief bezongen, beschreven en beleefd als het fenomeen Liefde - veelal in samenhang met een ander persoon. Het is tevens de ultieme opponent van haat (afwijzing). Toch zijn Liefde en haat niets anders dan elkaars aanvullende tegenstellingen (yin en yang) die op vele manieren kunnen worden beleefd en uitgeleefd.
Binnen het kader van Het Beste Leven™ is Innerlijke Liefde de verbindende - en vaak zuiverende/helende - factor voor de andere vier basiskwaliteiten.

Indien Innerlijke Liefde in onbalans is geraakt, wordt dat het krachtigst weerspiegeld in elke vorm van persoonlijke relaties. Uit het gehanteerde schema blijkt tevens dat de Innerlijke Liefde direct wordt beïnvloed door de aspecten Zelfvertrouwen (gele cirkel) en Innerlijke Kracht (de rode cirkel) via de binnenste yinlijn.
Liefde ligt in het verlengde van Zelfrespect (witte cirkel) en voedt het aspect Eigenwaarde, de groene cirkel op de buitenste yanglijn.

Indien Innerlijke Liefde in ontwikkeling is achtergebleven, is beschadigd, onderdrukt wordt, dan wel onevenredig wordt overheerst door één van de andere kwaliteiten, dan heeft dat verstrekkende gevolgen voor de kwaliteit van leven en de wijze waarop het leven wordt ervaren.
Voor Het Beste Leven™ is het vanzelfsprekend van groot belang dat de basiskwaliteit Innerlijke Liefde optimaal kan functioneren.

Voor het weer in balans brengen en herwaarderen ervan kunt u desgewenst rechtstreeks contact opnemen.

Het Beste Leven™