Innerlijke Kracht

Element Vuur: verguisd en vaak onbemind


"Krachtmisbruik" is nogal rijkelijk gezaaid en wordt dientengevolge van jongs af aan gemakkelijk aangeleerd, met alle gevolgen van dien. Bovendien bestaat er een hardnekkig misverstand waarbij Innerlijke Kracht wordt verward met het gebruik van de wil. Wilskracht is er slechts nu en dan. Innerlijke Kracht - van permanente, zelfondersteunende aard - kunt u stap voor stap ontwikkelen ten gunste van uzelf en van uw omgeving.

Binnen het kwintet fundamentele basiskwaliteiten is Innerlijke Kracht oorspronkelijk bedoeld om ondersteunend van aard te zijn voor de vier andere aspecten. Zij heeft via de binnenlijn (yinlijn) een directe verbinding met de aspecten Innerlijke Liefde (blauw/zwarte cirkel) en Zelfrespect (witte cirkel). Het is gemakkelijk voorstelbaar wat de gevolgen kunnen zijn wanneer dit krachtige element de Liefde overheerst in plaats van ondersteunt. Net zo goed kan Innerlijke Kracht de kwaliteit Zelfrespect overvleugelen. De gevolgen daarvan zijn in en om u heen dagelijks waar te nemen.
Tenslotte zijn er nog de yanginvloeden op de omtreklijn, waarbij Kracht wordt gevoed door de gesteldheid van Eigenwaarde (groene cirkel) en Zelfvertrouwen (gele cirkel) voedt.

Het Beste Leven™ is mede gebaseerd op balans in en de juiste werking van Innerlijke Kracht, en op de ondersteunende samenwerking met andere vier elementen.

Voor het in balans brengen en herwaarderen van Innerlijke Kracht kunt u desgewenst rechtstreeks contact opnemen.

Het Beste Leven™