De Vijf Elementen

Achtergrond en samenhang


Er zijn diverse vormen en stromingen ontstaan rond De Vijf Elementen, of onderdelen daarvan - al dan niet voorzien van een mystiek of zelfs occult tintje.
Van oorsprong komen deze elementen uit de ruim 4000 jaar oude Chinese filosofie en worden aangeduid met Vuur, Aarde, Metaal, Water en Hout. Ten behoeve van de helderheid hanteren wij de originele versie die ook de basis vormt voor De Beste Welvaart™ en Het Beste Welzijn™.
Voor praktische toepassing in het dagelijks leven zijn de oorspronkelijke basiselementen omgezet naar de begrippen Innerlijke Kracht, Zelfvertrouw-
en, Zelfrespect, Innerlijke Liefde en Eigenwaarde.

Alle ervaringen in uw leven worden - voornamelijk onbewust - beďnvloed door de gesteldheid van dit vijfvoudig fundament. Het Beste Leven™ is gebaseerd op alle vijf facetten, het bevestigt de onderlinge verbondenheid en erkent de invloed erop door de vrouwelijke (yin) en mannelijke (yang) energie.

Als leidraad voor Het Beste Leven™ zijn de vijf basiselementen als volgt uitgewerkt:

  • Innerlijke Kracht (Element Vuur)
  • Zelfvertrouwen (Element Aarde)
  • Zelfrespect (Element Metaal)
  • Innerlijke Liefde (Element Water)
  • Eigenwaarde (Element Hout)

Het Beste Leven™