Het Beste Leven™

Vijfvoudig concept voor meer levenskwaliteit


Het Beste Leven™ - gebaseerd op vijf essentiële kwaliteiten - biedt de beste mogelijkheid om richting, inhoud en kwaliteit te geven aan uw leven. Indien één van deze vijf elementen minder sterk is ontwikkeld, wordt ontkend of onderdrukt, heeft dat merkbaar effect op uw leven. Uiteindelijk is de ketting net zo sterk als de zwakste schakel.

In plaats van symptomen te gaan bestrijden, werkt het efficiënter om de vijf basiskwaliteiten te ontwikkelen, harmoniseren, versterken en beter te laten samenwerken. Deze vijf fundamentele aspecten worden schematisch weergegeven door de rode cirkel (Innerlijke Kracht), gele cirkel (Zelfvertrouwen), witte cirkel (Zelfrespect), zwart/blauwe cirkel (Innerlijke Liefde) en de groene cirkel (Eigenwaarde). Deze zijn actief op vijf levensterreinen: fysiek, financieel, mentaal, emotioneel en psychisch/ spiritueel.
Elke hoeksteenkwaliteit op zich staat onder invloed van vrouwelijke yin- (binnenlijn) en mannelijke yangenergie (omtreklijn).

Het Beste Leven™ wordt gedragen door uitgebalanceerde basiskwaliteiten zodat een optimale gezondheid en (innerlijke) rijkdom in vele opzichten kunnen ontstaan.

Al deze vijf aspecten komen hierna aan de orde als cruciale onderdelen voor het creëren van Het Beste Leven™.